พลัสอัพ เซ็นเตอร์

ข้อมูลการชำระเงิน

ทางท่านสามารถชำระเงินโดยเข้าบัญชี

บจก.พลัส - อัพ เซ็นเตอร์

061-1-51875-5  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

สาขาบ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา) ออมทรัพย์

บจก. พลัส - อัพ เซ็นเตอร์

754-010435-8 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาโตโยต้า บ้านโพธิ์ ออมทรัพย์

นางสุพัตรา ศรีอุดมศิลป์

001-8-29867-8 ธนาคารกสิกรไทย

สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

นางสุพัตรา ศรีอุดมศิลป์

001-8-29867-8

( ออมทรัพย์ )

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก.พลัส - อัพ เซ็นเตอร์

061-1-51875-5

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บจก.พลัส - อัพ เซ็นเตอร์

754-0-10435-8

( ออมทรัพย์ )